Fi de l'Estat d'Alarma i situació dels lloguers dels locals de restauració a Catalunya

El DOGC del dia 22 d’octubre de 2020, publicava el DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

En virtut d’aquest Decret Llei, els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la COVID-19 podien renegociar el preu dels lloguers.

Aquest decret llei facultava els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat.

Rebaixa del 50 % en els establiments tancats

  • Si l’acord entre les parts és impossible, la nova norma fixa que l’import del lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50 %, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar.
  • Amb les restriccions en vigor, aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.

Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial

  • A les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord per la revisió temporal del lloguer, la rebaixa de la quota també serà del 50 % de la part desaprofitada. És a dir, que si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, el titular haurà de pagar la totalitat del lloguer de la meitat de la qual sí que en pot treure rendiment, però només pagarà el 50 % de la part restringida per les mesures sanitàries.
  • Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris parcialment afectats hi ha la restauració, teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels.

Exclusió dels productes per endur i de l’enviament a domicili

Als efectes d’aquesta norma, la venda de producte per endur i l’enviament a domicili no es tenen en compte

Aquest Decret NO DECAU per la fi de l’Estat d’Alarma; continuarà vigent mentre durin les restriccions.

Competència exclusiva en dret civil

El Govern va impulsar aquest decret llei en virtut de la competència exclusiva de la Generalitat en dret civil. A Catalunya, només s’aplica el dret civil espanyol subsidiàriament; és a dir, en els casos que no estan previstos ni resolts pel CODI CIVIL DE CATALUNYAni en cap altra llei aprovada pel Parlament de Catalunya. Totes les lleis de l’àmbit del dret civil han estat aprovades a partir de les propostes fetes per la Comissió de Codificació, que està formada per experts juristes, com ara acadèmics, notaris, registradors i advocats de reconegut prestigi. La presidenta d’aquest òrgan col·legiat i paritari és la consellera de Justícia i el vicepresident n’és el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques.