Manual per estimar la càrrega de malalties transmeses pels aliments per països

Atès al gran nombre de malalties transmeses pels aliments que es declaren cada any, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elaborat un manual per ajudar els països a mesurar la càrrega de les malalties transmeses pels aliments i a identificar les necessitats del sistema de seguretat alimentària i les mancances de dades perquè puguin reforçar la infraestructura nacional i protegir millor la salut de les persones.

Aquest nou manual proporciona orientacions detallades sobre l’avaluació de la càrrega de les malalties causades pels agents microbiològics que es transmeten habitualment a través dels aliments. Està especialment dissenyat per a l’ús a nivell nacional i ofereix una imatge completa dels requisits, els factors que permeten, els reptes i les oportunitats implicats i els passos del procés. També pretén fomentar l’harmonització de les metodologies per estimar la càrrega de les malalties transmeses pels aliments entre països.