La Taula de Consens pel Delta inicia procediment per a presentar una queixa a a Comissió Europea

Amb el lema ’Fem sentir la veu del Delta a Europa, la Taula de Consens demana a la ciutadania que se sumi a la recollida de queixes per la manca d’actuacions al Delta de l’Ebre que s’elevaran a la Comissió Europea. Des d’aquesta pàgina, entitats i ciutadania es poden descarregar els models que després poden portar signats als Ajuntaments o elevar-los al Síndic de Greuges.

Imprimir el contingut o guardar PDF

 

Diversos ajuntaments del territori es sumen a la campanya de recollida de suports de la Taula de Consens del Delta per tal de presentar una queixa a la Comissió Europea per la manca d’actuacions al Delta de l’Ebre. Així, l’Ajuntament d’Amposta, junt amb els altres ajuntaments del Delta i les dues comunitats de regants, fan difusió dels models de queixa que entitats i ciutadania en general poden enviar al Síndic directament o portar a l’Ajuntament d’Amposta. 

Només cal seguir aquests passos: 

  1. Descarregar-se el model de queixa en funció si és un ciutadà o ciutadana o una entitat (els trobareu a sota) i descarregar-se’ls. També es poden anar a buscar a l’Ajuntament, a l’OAC, o a la comunitat de regants. 
  2. Emplenar les dades que falten i signar la queixa.
  3. Portar la queixa a l’Ajuntament (al registre - planta baixa) o enviar-la directament a sindic@sindic.cat amb l’assumpte "Queixa Delta’. 

 

Model de queixa per a la ciutadania


 Descarregar document (PDF)

 

Model queixa per a entitats


 Descarregar document (PDF)