El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme augmenta un 70% el seu pressupost en 2022 fins als 8.263 milions

El pressupost del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a l'exercici 2022 ascendeix a 8.263 M€, un 70% més que en 2021.

Per a la ministra Reyes Maroto, "el pressupost destinat a indústria, comerç i turisme per a 2022 és el més alt de la història i ens permetrà afermar la recuperació econòmica, millorar la productivitat, que és la millor garantia de creixement a llarg termini i avançar i accelerar la transformació del nostre model productiu.

En definitiva, el major pressupost de la història en matèria industrial, comercial i turística amb prioritats clares en matèria de transició ecològica i digitalització, i ambició de lideratge europeu i mundial".

El pressupost i les principals actuacions en les diferents àrees del Ministeri són les següents:

Indústria i Pime

En matèria indústria i de la pime el pressupost aconsegueix els 5.738 M€, 2.807 M€ més que en 2021, un creixement del 96%. D'ells, 3.074 M€ es corresponen a partides del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En els programes d'impuls a la competitivitat i sostenibilitat industrial, la línia de suport a Projectes Estratègics per a la Transició Industrial (PERTE), es dota amb 2.659 M€. D'ells, es destinen 1.660 M€ al PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC), a la qual haurà de sumar-se inversió privada per valor de 11.900 M€.

També destaquen en l'impuls a la competitivitat i sostenibilitat industrial, 150 M€ per a donar suport a la transformació digital en el marc del programa Activa Finançament, destinats a projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, i addicionalment recerca i desenvolupament, en prioritats temàtiques relacionades amb tecnologies de la Indústria Connectada 4.0, i 150 M€ per a projectes individuals d'innovació i sostenibilitat en àmbits claus en la transició industrial com són l'eficiència energètica descarbonització, i noves fonts d'energia sostenibles, l'economia circular i l'ecoinnovació, la millora de les cadenes de valor, entre altres.

Els pressupostos de 2022 també inclouen 650 M€ per a consolidar les línies de finançament a través del Fons de suport a la inversió industrial productiu i almenys 470 M€ per a donar suport a la indústria electrointensiva, dels quals 179 M€ corresponen al mecanisme de compensació de costos d'emissions indirectes de CO₂ que es podran incrementar amb fins a un 25% els ingressos procedents de les subhastes dels drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, 91 M€ per a la bonificació de càrrecs per al foment de l'energia renovable, la cogeneració d'alta eficiència i per costos extrapeninsulares, i 200M€ dedicats al Fons Espanyol de Reserva de Garantia per a Entitats Electrointensivas.

En les actuacions d'impuls a la Pime, per a accions i programes d'emprenedoria es destinen 120 M€, fins a 183 M€ per a programes de creixement i fins a 67 M€ per a la seva digitalització i innovació.

Finalment, per a donar suport a l'emprenedoria i el creixement empresarial el pressupost per a donar suport als clústers a través de les Agrupacions Empresarials Innovadores s'incrementa fins als 58 M€, ENISA comptarà amb un pressupost de 103 M€ i CERSA incrementa el seu pressupost fins als 134 M€.

Turisme

Els pressupostos de Turisme ascendeixen a 1.794 M€, un 36,3% més que en 2021. D'ells, 1.556 M€ es corresponen a partides del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a prosseguir la senda de la recuperació del sector turístic.

En actuacions per a la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat destaquen els 743 M€ dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, 60 M€ més que en 2021. I per a accions especials en l'àmbit de la competitivitat del sector, es doten 34 M€ per a la creació del Sistema de Sostenibilitat Turística Integral, 300 M€ per al manteniment i rehabilitació de béns immobles del patrimoni històric, 170 M€ per al finançament de projectes d'economia circular, 49 M€ per al desenvolupament de productes turístics i 12 M€ Plans de Sostenibilitat Social del sector turístic.

A més, per a la digitalització i intel·ligència de destins i del sector turístic es destinaran 45 M€ per a la intel·ligència artificial aplicada al Turisme i 115 M€ per al Pla de Transformació Digital en destinacions turístiques, 50 M€ més que en 2021. Les estratègies de resilencia turística per a Canàries, Balears i les dues Ciutats Autònomes compten amb un pressupost de 110 M€.

Finalment, les transferències a l'Institut de Turisme d'Espanya, Turespaña, ascendeixen a 66 M€, amb un increment de 4 M€ respecte a 2021.