CCAM: Resolució Provisional Programa suport a la xarxa associativa

Avui s'ha publicat la resolució provisional de concessió de les ajudes del CCAM pel "Programa de suport a la xarxa associativa" i el vostre expedient ha estat APROVAT. Adjuntem la resolució en aquest correu on veureu l'import d'ajut concedit i la inversió del 2021 a justificar. 

A partir d'avui teniu 10 dies hàbils per presentar qualsevol modificació/reformulació de la inversió aprovada, en cas de ser necessari.

Podreu trobar la resolució al següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=331493&idens=1

Tal i com s’indica, aquesta resolució és provisional a l’espera de les al·legacions que es puguin formular. Un cops passats aquesta 10 dies, publicarem la resolució definitiva i ja podrem procedir a fer la justificació.

  • Si la proposta d’atorgament i la inversió a justificar és correcte, no cal que presenteu cap documentació en aquests 10 propers dies i s’entendrà per tant, que accepteu la proposta que hem publicat.
  • Si heu de reformular el projecte, ja sigui perquè la inversió a justificar a de ser inferior o perquè voleu canviar les accions a subvencionar, cal presentar un escrit amb la sol·licitud de canvis a través del formulari d’aportació de documentació que trobareu al següent enllaç:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=&idServei=COM087APOR&origen=CE

Cal tenir en compte que les accions han d’estar fetes i facturades a data màxima 31 de desembre de 2021 (tot i que es poden pagar fins a 31 de març de 2022, data en la que finalitzarà el termini de justificació). També cal tenir en compte que l’IVA no és subvencionable.

  • Si no esteu d’acord amb la proposta i voleu presentar al·legacions, cal presentar un escrit a través dels formularis d’aportació esmentats indicant, el codi de l’expedient, el NIF de l’entitat i els motius pels quals feu les al·legacions amb la documentació complementària que creieu corresponent.
  • Si finalment, no podeu dur a terme el projecte, cal presentar un escrit de desistiment de la sol·licitud per tal de poder tancar de forma correcte el vostre expedient. Aquest escrit s’ha d’aportar a través dels mateixos links indicats anteriorment.

 

Un cop hagin passat aquests 10 dies i haguem revisat totes les aportacions de documentació rebudes, publicarem la resolució definitiva i us informarem dels passos a seguir per la justificació (calculem que serà la setmana del 13 de desembre). A partir de l’endemà de publicar la resolució definitiva podreu començar a fer la justificació (termini 31/3/22)