Resolució parcial d'atorgament d'ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (primera ordre d'inscripció prèvia)

S’ha publicat una Quarta resolució parcial d’atorgament d’Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, a l’empara de la Resolució EMT/2373/2021, de 23 de juliol, de convocatòria (primera inscripció prèvia).

En aquest sentit, en breu es farà el pagament dels ajuts concedits.

Us recordem que els expedients resolts a partir del dia 21 d'octubre de 2021 han d’abonar el pagament del deutes, disposant de 15 dies hàbils des de la recepció de l’ajut (previst a l’ORDRE EMT/198/2021, de 21 d’octubre) i ampliat en 7 dies hàbils addicionals (per la Resolució de 16 de novembre de 2021 per la qual s’amplien els terminis d’execució i justificació establerts en els ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19).