PIMEC posa de manifest l'escassa dotació pressupostària envers els sectors productius i demana un Fons de Compensació per inversions no executades

La patronal demana també que s'executi tota la inversió prevista a Catalunya i que s'abordi la reforma del finançament territorial en aquesta legislatura.

Antoni Cañete assegura que la millor despesa social és predistribuir riquesa en el teixit productiu per crear i garantir els llocs de treball.

 

Barcelona, 30 de novembre del 2021. PIMEC ha posat avui de manifest les escasses dotacions pressupostàries envers els sectors productius, les quals representen només el 8% de la despesa estatal i el 13% de la catalana. Al llarg d’una roda de premsa de valoració dels Pressupostos Generals de l’Estat i dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha destacat la necessitat d’uns comptes estatals i catalans que dotin les pimes i els autònoms d’eines per millorar la seva competitivitat i viabilitat.

A més, en relació a la inversió social, la qual s’endú el gruix dels fons europeus Next Generation UE (NGEU), Cañete ha assegurat que “la millor despesa social és predistribuir en el teixit productiu per crear i garantir els llocs de treball que permetin redistribuir la riquesa amb les millors polítiques socials”.  “És molt important que s’executi tota la inversió prevista a Catalunya i que s’abordi la reforma del finançament territorial en aquesta legislatura, però també, que es crei un Fons de Compensació Territorial per reduir la pèrdua de competitivitat que provoca la no execució de les inversions previstes”, ha conclòs en la seva intervenció.

Per part seva, l’economista i expert en fons europeus, Jacint Soler, ha fet una valoració general d’ambdós comptes i ha destacat que, tant els Pressupostos Generals de l’Estat com els de la Generalitat de Catalunya es basen en previsions econòmiques massa optimistes, ateses les circumstàncies i el gran nombre d’incerteses. D’altra banda, ha destacat la necessitat d’aprofundir en les reformes estructurals, com la fiscal, la de les pensions i la reforma del RETA, amb els necessaris consensos i la participació de les pimes.

Recomanacions de PIMEC pels fons europeus NGEU

Davant el fet que aquest ajut s’havia de destinar inicialment al teixit productiu i a transformar la nostra economia, la patronal ha presentat un seguit de recomanacions i ha posat de manifest que sectors clau com la indústria i el turisme només tenen destinats un 7% dels fons europeus per part de la gestió estatal i un 9% per part dels que gestiona la Generalitat de Catalunya.

 • Destinar-los als sectors productius per donar suport a la inversió privada en la transició verda i digital.
   
 • Publicar un calendari clar de convocatòries, amb temps suficient i facilitats per a preparar-les.
   
 • Prioritzar els ajuts en forma de subvencions per a les pimes, ja que els crèdits ICO les han deixat ja molt endeutades, amb un percentatge clar de cofinançament que els permeti planificar la seva tresoreria.
   
 • Les grans empreses, en canvi, poden rebre els ajuts en forma de préstecs i mai si tenen factures pendents més enllà dels 60 dies que preveu la Llei 15/2010. 
   
 • Facilitar la participació agrupada de pimes per mitjà de les seves organitzacions i associacions. Això ja es preveia al RDL 36/2020 en el seu article 67, però no s'ha desenvolupat.
   
 • Garantir la participació de les pimes a tots els Projectes Estratègics de Recuperació i Transformació (PERTE) que s’aprovin, liderats per les grans empreses i entitats.
   
 • Afavorir la subsidiarietat en la gestió dels NGEU (CCAA i ajuntaments), atesos els dubtes evidents sobre la capacitat de gestió d'alguns ministeris.
   
 • Explorar les fórmules alternatives de foment de la inversió, com les deduccions fiscals enlloc de la subvenció directa, un sistema que Itàlia prioritza en el seu Pla de Recuperació. 

 

Documents descarregables: