Juny 2022 INDICADORS TURÍSTICS A L'ENTORN DE BARCELONA (Destinació Barcelona sense Barcelonès)

L’Entorn de Barcelona duplica el nombre de viatgers i pernoctacions de juny de 2021, i s’aproxima als valors de 2019 (-11%).

http://media.diba.cat/diba/labturisme/2022-06/index.html…