Junta Directiva PIMEC: Eleccions generals per a la renovació dels Òrgans de Govern de l'entitat,

El Comitè Executiu i la Junta Directiva de PIMEC convoquen eleccions generals per al proper 19 de juny

PIMEC procedeix a convocar les eleccions generals per a la renovació dels Òrgans de Govern de l’entitat, d’acord amb el que disposen els Estatuts Socials i el Reglament de règim intern vigent.

El Comitè Executiu, reunit el passat 8 de maig, va aprovar aquesta convocatòria, la qual ha estat ratificada per la Junta Directiva aquesta tarda, reunida en sessió extraordinària.

La data de celebració dels comicis serà el proper dimarts, 19 de juny de 2018, i estan convocats a votar tots els socis de PIMEC.