Reunió conjunta Junta Directiva i consells/comissions territorials i sectorials