El proper dia 21 de desembre començarà a regir l'ampliació horària de Nadal per a locals de restauració i discoteques

A partir de la  matinada del dia 21 de desembre i fins el 6 de gener de 2018 regirà l’horari de Nadal per a locals d’hostaleria, restauració nocturna i oci nocturn catalans amb importants ampliacions per aquests, sobretot per la nit de cap d’any.

Aquest horari nadalenc comporta una ampliació horària automàtica d’entre 30 i 45 minuts totes les nits de la setmana per als diferents locals en funció de la seva llicència, tal i com podreu veure en el requadre que us acompanyem.

A l’ampliació horària assignada caldrà afegir-li 30 minuts de temps per desallotjar el local si l’aforament del local és de menys de 500 persones i de 45 minuts si l’aforament és superior. Aquest serà el cinquè any consecutiu que els locals podran gaudir d’una ampliació horària automàtica per aquestes dates i per la nit de cap d’any, d’acord amb la previsió d’ampliació horàr