Valoració de PIMEC sobre les dades d'atur del mes de novembre de 2017

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

·        PIMEC constata que l’atur manté el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals a Catalunya (-8,8%) i a Espanya (-8,3%). L’entitat destaca el fet que aquesta millora en termes interanuals continua de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que amb més intensitat a la construcció i a la indústria.

·        Si bé l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta creixement de l’atur en aquest mes, enguany aquesta tendència, en termes intermensuals, és lleugerament més accentuada.

·        En relació al mes anterior, l'atur només augmenta al sector serveis i es redueix en tots els altres, amb un balanç d’increment de l’atur de 7.391 persones.  

·        La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,6% tant a Catalunya com a Espanya).

·        PIMEC manifesta la necessitat que es duguin a terme millores al marc normatiu laboral vigent que permetin aprofitar la consolidació de la recuperació econòmica i corregir les disfuncions ja detectades de la posada en pràctica de la darrera reforma. Paral·lelament, proposa obrir un debat per afrontar la necessitat d’obtenir reduccions significatives en la temporalitat de la contractació.

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.300.037

2.519.914

303.435

179.921

296.767

18.417.756

Variació interanual (%)

3,6%

3,8%

3,3%

2,8%

3,2%

3,6%

Variació interanual (nombre)

115.288

91.249

9.819

4.923

9.297

637.232

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

10.684

3.423

1.557

3.060

2.644

163.925

Indústria

48.260

37.741

3.881

1.926

4.712

303.834

Construcció

36.906

26.293

4.060

1.747

4.806

303.768

Serveis

299.002

217.867

30.191

14.193

36.751

2.395.767

Sense ocupació

27.610

20.610

2.424

1.251

3.325

306.987

Total

422.462

305.934

42.113

22.177

52.238

3.474.281

             

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-10,4%

-14,4%

-8,9%

-10,4%

-5,4%

-10,6%

Indústria

-14,6%

-15,0%

-12,2%

-9,7%

-14,9%

-11,4%

Construcció

-16,1%

-16,0%

-15,9%

-15,4%

-17,1%

-17,4%

Serveis

-6,8%

-7,6%

-4,7%

-5,8%

-3,9%

-6,5%

Sense ocupació

-7,2%

-7,1%

-9,7%

-4,6%

-7,1%

-7,6%

Total

-8,8%

-9,4%

-7,0%

-7,6%

-6,7%

-8,3%

             

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1.240

-578

-153

-357

-152

-19.525

Indústria

-8.238

-6.663

-539

-208

-828

-38.952

Construcció

-7.094

-5.021

-766

-319

-988

-63.909

Serveis

-21.804

-17.956

-1.473

-875

-1.500

-167.870

Sense ocupació

-2.141

-1.565

-260

-61

-255

-25.286

Total

-40.517

-31.783

-3.191

-1.820

-3.723

-315.542

             

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1,6%

-1,1%

4,7%

-4,1%

-2,8%

-1,8%

Indústria

-0,2%

-0,5%

0,0%

4,4%

0,5%

-1,0%

Construcció

-0,5%

-0,4%

-1,2%

4,4%

-2,7%

-1,2%

Serveis

2,9%

1,6%

7,0%

6,6%

5,7%

1,0%

Sense ocupació

-1,5%

-1,9%

-1,5%

0,5%

0,2%

-2,0%

Total

1,8%

0,9%

4,8%

4,3%

3,5%

0,2%

             

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-174

-37

70

-132

-75

-2.929

Indústria

-94

-196

-1

81

22

-2.977

Construcció

-204

-97

-48

74

-133

-3.727

Serveis

8.296

3.482

1.965

882

1.967

23.048

Sense ocupació

-433

-406

-38

6

5

-6.160

Total

7.391

2.746

1.948

911

1.786

7.255