La importància de la protecció mitjançant la propietat industrial: marques, noms comercials, patents i dissenys industrials

La FIHR ha ampliat els seus serveis, incloent ara el camp de la Propietat Industrial i Intel·lectual, defenent els interessos dels Gremis, Associacions, i empreses i autònoms que en formen part.

Des de la FIHR sempre hem ajudat als nostres socis, i als seus associats, a registrar les seves marques i noms comercials tant a nivell nacional com europeu, perquè creiem que és molt important diferenciar els productes o serveis d’altres empresaris. La  marca és l’ eina de marqueting més valuosa que una empresa posseeix.

Hem volgut donar un pas més, i ampliar els serveis en tots els camps de la Propietat Industrial i Intel·lectual, defenent els interessos de les empreses, tant a nivell nacional com internacional, per això en els propers dies, la FIHR signarà un Conveni de Col.laboració amb una de les principals empreses especialistes del sector, per donar cobertura a la demanda dels nostres socis, amb els següents serveis:

 • Registre d’una patent.

 • Registre d’un model d’utilitat.

 • Registre d’una aplicació.

 • Redacció de memòries tècniques per la presentació de patents i models d’utilitat.

 • Validació d’una patent europea.

 • Rehabilitació d’una patent.

 • Vigilància d’una marca.

 • Assessorament en la compra venda de Drets de Propietat Industrial.

 • Auditoria legal “due diligence” d’actius intangibles (patents, marques, i dissenys industrials).

 • Informe de l’estat de la tècnica.

 • Informe sobre l’estat d’una patent.

 • Investigació dels registres de propietat industrial d’una empresa o particular.

 • Investigació per anular una patent o model d’utilitat.

 • Estudi de patentabilitat previ al registre d’una patent/model utilitat.

 • Informe pericial per determinar una infracció de drets de Propietat Industrial / Intel·lectual.

 • Contractes d’explotació de drets d’autor.

 • Protecció d’obres de propietat intel·lectual.

 • Registre de la propietat intel·lectual o drets d’autor.

 

Si voleu més informació o assessorament podeuenviar-nos un correu electrònic info@fihr.cat