L'afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +0,21% respecte al novembre de 2016

Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

  • Autònoms PIMEC valora positivament el manteniment del creixement interanual de l’afiliació neta al RETA produït al novembre (+0,21%), malgrat el tradicional descens de la mateixa que es produeix al mes de novembre (-0,25% a Catalunya). La patronal destaca el manteniment del ritme alcista des de fa més de tres anys, i que fa que el dels professionals autònoms sigui en aquests moments un dels àmbits més dinàmics de l’economia catalana i espanyola.
  • Per províncies, es mantenen els descensos relatius a Lleida i Tarragona, que contrasten amb importants creixements a Girona i Barcelona.
  • Barcelona manté el seu creixement en autònoms respecte a fa un any, de la mateixa forma que ho fa Madrid, mentre que en el total, Catalunya perd autònoms respecte del mes anterior, a l’igual que l’Estat Espanyol.
  • Autònoms PIMEC confia en què l’aplicació de la totalitat de les disposicions de la Llei de Mesures Urgents sobre el Treball Autònom que serà a partir del pròxim dia 1 de gener impulsi les noves altes en el RETA, aprofitant els nous avantatges i la tarifa plana de 12 mesos.

 

 

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d'afiliats

546.617

392.177

61.722

39.264

53.454

3.205.869

Variació interanual (%)

0,21%

0,44%

0,49%

-0,72%

-1,10%

0,43%

Variació interanual (nombre)

1.125

1.704

298

-285

-592

13.588

Variació intermensual (%)

-0,25%

-0,07%

-0,79%

-0,17%

-0,98%

-0,24%

Variació intermensual (nombre)

-1.382

-292

-494

-65

-531

-7.657

Altes respecte el mes anterior

8.980

6.791

1.046

415

728

51.521

Baixes respecte el mes anterior

10.362

7.083

1.540

480

1.259

59.178