L'Ajuntament de Sitges modifica el POUM per regular els habitatges turístics

El darrer Ple de l’any ha aprovat una modificació del Pla General, un instrument de planejament que servirà per regular i limitar el nombre de d’habitatges turístics al municipi.

L’Ajuntament ha aprovat en la darrera sessió plenària de l’any una modificació del POUM (Pla General d’Ordenació Municipal) per regular la situació dels habitatges d’ús turístic al municipi. El Govern va decidir suspendre les llicències dels HUTS el desembre del 2016 per un termini un any per analitzar la situació i plantejar possibles solucions amb l’objectiu de preservar els usos residencials. Entre les conclusions destaca que el 10% dels habitatges a Sitges són d’ús turístic legalitzat, una tendència a l’alça que s’ha reflectit a tot Catalunya. Precisament, la modificació del POUM situa el límit de llicències a atorgar en el 10%, una xifra que no es podrà superar. El total d’aquest 10% estarà repartit entre tres zones: un 60% a la zona centre, un 30% als barris i als nuclis de Garraf i les Botigues i el 10% restant a les zones no urbanitzades (masies).

La implantació dels habitatges d’us turístic ha produït episodis d’excessiva concentració que han pogut provocar conflictes de convivència i superar la capacitat de determinats equipaments públics. 

La regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Platges, Aurora Carbonell, ha explicat que “s’ha fet una modificació del planejament urbanístic que ens servirà per regular els usos al municipi i establir zones on es puguin desenvolupar aquest tipus de serveis”. Ara s’ha de sol·licitar un informe a la Direcció General de Turisme, a la Direcció General de Comerç i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya.

D’aquesta manera l’Ajuntament continua el treball per regular l’increment dels habitatges d’ús turístic iniciat a finals de l’any passat. El pla continuarà amb un procediment que passa per prioritzar la tasca d’inspecció. La regidora Aurora Carbonell explica que “el que volem és ser proactius i per això hem creat un servei de disciplina i sancions. Hem començat a treballar amb un protocol d’actuació amb la Policia i estudiarem si creem una ordenança”.

Mentre, el Gremi d'Hostaleria de Sitges, que enguany ha complert 40 anys, espera una reunió amb el Govern Municipal per tractar el tema.