Calendari de les festes locals a Catalunya per a l'any 2018

Us'informem que el 19 de desembre de 2017 s’ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), núm.7519, el calendari de les festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2018.