Digitalització de la restauració i del comerç

La FIHR va participar aquest passat dijous, a la seu de KREAB, a una Jornada sobre la "Digitalització de la restauració i del comerç a Barcelona"

ADIGITAL coordinava la trobada dels diferents participants

Aquest darrer dijous, la FIHR va participar, juntament amb PIMEC Turisme i PIMEC Comerç, convidada per KREAB, a una Jornada sobre la Digitalització de la restauració i del comerç i la incidència de l'Economia Col.laborativa (o Sobstitutiva, per alguns) en el nostre sector.

El Govern de la Generalitat va aprovar, en data 5 de setembre de 2017, l'Informe de la Comissió Interdepartamental de l'Economia Col·laborativa: propostes per a un bon encaix de l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya.

Els objectius principals de l'Informe es vehiculen mitjançant una sèrie de propostes que han de permetre:

  • crear un entorn estable per al desenvolupament dels nous models de cessió de béns i prestació de serveis;
  • establir les condicions de confiança necessàries entre els agents que hi participen;
  • garantir una competència lleial;
  • assegurar que es respecten els drets dels consumidors i dels treballadors i treballadores.

L'Informe recull vint-i-quatre propostes que abasten diferents àmbits, les quals se centren a:

  • detectar els elements clau que configuren les activitats d'economia col·laborativa i que, per tant, permeten diferenciar un servei professional d'un altre que no ho és;
  • identificar, revisar i modificar la normativa sectorial, especialment la que regula els allotjaments turístics i la mobilitat;
  • fer recomanacions en relació amb la normativa transversal en matèria fiscal i laboral;
  • fer que les plataformes d’economia col·laborativa signin el Codi de bones pràctiques;
  • impulsar la signatura d'acords de col·laboració entre les plataformes d'economia col·laborativa i l'Administració per facilitar la recaptació d'impostos i la transparència.

En el marc de la reunió, que s'ha perllongat per espai de més de dues hores, s'han pogut contrastar els parers del nostre sector i del comerç amb les propostes de Deliveroo, Stuart i UberEat.

Les parts vam acordar properes trobades, per tal de debatre el model.

Per a més informació, accediu a: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_publicacions/informe-economia-collaborativa/