El turisme salva a l'economia espanyola aquesta dècada

L'aportació al PIB i a l'ocupació ha estat fonamental en els anys més durs de la crisi


La indústria turística ha estat la providencial salvadora de l'economia espanyola durant aquesta dècada, que va començar durament marcada per la recessió, segons pot desprendre's de l'Explica Satèl·lit del Turisme. Aquesta operació estadística mesura la rellevància econòmica del turisme a través d'indicadors com l'aportació de l'activitat turística al PIB o a l'ocupació. I és que segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), "des de 2010 l'evolució en termes reals de l'economia turística ha estat millor que la del conjunt de l'economia espanyola".
 
Font: Hosteltur.com


Així, i segons reflecteix l'Explica Satèl·lit difosa per l'INE el passat 18 de desembre, "el pes del Producte Interior Brut (PIB) associat al turisme, mesurat a través de la demanda final turística, va aconseguir els 125.529 milions d'euros l'any 2016".

Aquesta xifra va suposar l'11,2% del PIB, tres desenes més que en 2015. "Aquest pes ha crescut un punt des de 2010, passant del 10,2% a l'11,2%", explica l'INE.

Ocupació turística

A més, el nivell d'ocupació vinculada al turisme també va augmentar l'any passat en situar-se en 2,56 milions de llocs de treball.

"Aquest nivell va representar el 13% del total dels llocs de treball de l'economia, enfront del 12,7% de l'any anterior. Des de 2010, l'increment ha estat d'1,4 punts, en passar de l'11,6% al 13%", recorda l'INE.

Turisme receptor

D'altra banda, la component de major pes en la demanda final turística en 2016 va ser el consum turístic receptor, amb el 49,3% del total. "Aquest agregat també ha estat el que més ha crescut en els últims anys dins de la composició de la demanda final turística", explica l'Institut Nacional d'Estadística.

cal recordar a més que la demanda final associada al turisme, de 125.529 milions d'euros, va augmentar un 6,6% respecte a l'any anterior. Per això, destaca l'INE, "des de 2010 l'evolució en termes reals de l'economia turística ha estat millor que la del conjunt de l'economia".

Saldo entre turisme receptor i emissor

Segons informa l'INE, "a causa del constant creixement del turisme receptor i a una alternança de descensos i creixements inferiors del turisme emissor, el saldo entre tots dos s'ha incrementat en major mesura que el turisme receptor en tot el període analitzat".

Veure també Previsió econòmica 2018: vent de cua per al turisme.