Nou visor interactiu de l'estat dels municipis en relació al seu mapa de capacitat acustica

El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica ha publicat l’estat dels municipis en relació al seu mapa de capacitat acústica a través d’un visor interactiu d’Instamaps. Ja pots consultar si el teu municipi disposa de mapa de capacitat acústica aprovat.

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.

Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la població.

Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que estableix el Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. El Departament de Territori i Sostenibilitat té, a disposició de tots els municipis, en format digital, les propostes dels mapes de capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar el seu mapa de capacitat acústica al consell comarcal que correspongui o a la Direcció General de Qualitat Ambiental. Aquestes propostes poden servir de base per adequar els mapes al Decret 176/2009.

Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de soroll i zones especials: ZEPQA, ZARE.

NOTA: L’estat dels municipis en relació al seu mapa de capacitat acústica s’adjunta en la informació relacionada com a llistat segons: 

  •  Els municipis amb mapa aprovat segons el Decret 176/2009, i per tant adequats a la normativa vigent. S’adjunten només els municipis que han donat trasllat de l’aprovació del mapa al Departament o els publicats al DOGC.
  •  Els municipis amb mapa adequat al Decret 176/2009 i encara no aprovat, entre els quals n’hi ha que tenen el mapa aprovat segons la Llei 16/2002, però encara no tenen aprovada la nova proposta.
  • Els municipis que no tenen mapa aprovat ni adequat
  •  Els municipis que tenen mapa aprovat segons la Llei però no tenen proposta de mapa adequada al Decret 176/2009.