Perfil del turista gastronòmic a la demarcació de Barcelona

Cada vegada la gastronomia té un paper més rellevant en el desenvolupament turístic de les destinacions de les comarques de Barcelona. El seu vessant més experiencial i la necessitat

d’alimentar-se dels visitants fan que la gastronomia, a més de poder aportar valor a les diferents propostes turístiques, sigui una oportunitat per mostrar aspectes autòctons i únics de la cultura del nostre territori. 

L’estudi sobre el Perfil del turista gastronòmic a la demarcació de Barcelona dona resposta a les necessitats de coneixement d’aquest sector tan important i exposa quines són les seves principals característiques actuals i les tendències de futur.

El treball és el resultat del conveni de col·laboració amb universitats que la Gerència de Serveis de Turisme, a través del LABturisme, va signar amb l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT, adscrita a la Universitat de Barcelona.

Com és tradicional en aquest tipus d’informe de la Diputació, s’han considerat totes les comarques de l’entorn de Barcelona excepte la pròpia ciutat. L’objectiu és conèixer el tipus de turista interessat en la gastronomia, la influència que té aquest subsector en el nivell de satisfacció de la visita i reflexionar sobre els principals reptes del turisme gastronòmic, així com les línies futures d’investigació que s’haurien de seguir.

L’estudi té els següents apartats:

  • Definicions del turisme gastronòmic
  • Components del producte turístic gastronòmic
  • Situació actual i aproximació al turista gastronòmic
  • Conclusions sobre els perfils de visitants relacionats amb l’oferta gastronòmica
  • Línies de reflexió

Les conclusions generals porten a dividir els turistes interessats en la gastronomia en tres principals grups i per tant, en tres perfils diferenciats:

FESTIU
– Visitant de la demarcació que participa dels esdeveniments gastronòmics (fires, festes, jornades…).
– Mitjana d’edat: 44,3 anys.
– Lloc de residència: 20,2% Barcelona; 75,6% resta de Catalunya, amb gairebé tots a la demarcació de Barcelona.
– Visita la demarcació amb família (parella o resta de família) en un 77% dels casos. Amb els amics en un 19%.

SIBARITA
– Motivació principal del desplaçament: menjar a un restaurant.
– Mitjana d’edat: 44,9 anys. Tenen estudis universitaris en un 51% dels casos. També són els que tenen el nivell d’ingressos més alt.
– Fonamentalment són excursionistes i si pernocten ho fan en segona residència o en cases d’amics.
– El 50% són residents a Barcelona i l’altre meitat a la demarcació de Barcelona.

INTEGRAL
– La motivació principal de la seva visita és gaudir de la gastronomia, no existeix una motivació concreta, sinó estar en contacte amb la gastronomia, ja sigui comprant aliments, visitant museus, fent activitats o gaudint d’un restaurant amb oferta local.
– És un perfil molt minoritari i els resultats són poc representatius.