Assemblea General de la FIHR organitzada per l'Associació Forquilla Badalona