Competència demana que els estancs deixin de tenir el monopoli en la venda del tabac

L'avantprojecte inclou mesures que deriven de normativa de la UE

La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha proposat que els estancs deixin de tenir el monopoli en la venda de tabac, en considerar que s'ha d'eliminar les restriccions "arrelades" en aquest sector i perquè s'exclou altres operadors. És per això que, en l'informe sobre l'avantprojecte que modifica la 'Llei antitabac', s'analitzi altres alternatives que fomentin la competència. Així mateix, també recomana que es revisi la prohibició de la venda de productes diferents a les cigarretes electròniques en els establiments especialitzats ja que no s'aporta cap fonamentació de la mesura. En l'avantprojecte s'inclou una sèrie de restriccions a l'hora de publicitar, promocionar i vendre aquest tipus de cigarretes, tot i que en menor mesura que el tabac. Algunes d'aquestes mesures deriven de normativa de la UE.

Sobre les cigarretes electròniques, la CNMC advoca per estudiar mesures "menys distorsionadores" que garanteixin els objectius d'interès públic com per exemple l'ús de mecanismes que garanteixin la verificació de l'edat i reforçar l'aplicació del règim sancionador.

En les seves recomanacions, Competència assegura que "en cap moment dubta de l'objectiu de protecció de la salut i la prevenció del tabaquisme", però qüestiona alguns instruments previstos en la norma ja que "no són els més adequats ni els menys distorsionadors de la competència". "És a dir, no s'ajusten als principis de necessitat i de proporcionalitat, i això en perjudici dels consumidors i usuaris", conclou.