El Turisme cultural lidera les recomanacions on line sobre destinacions urbanes

Aquesta és una de les conclusions del Monitor de Reputació Online del Turisme Cultural 2017, en el qual s'ha comparat el posicionament de més de 50 destinacions urbanes del conjunt de l'estat.

En aquest estudi realitzat per l'empresa ViventialValue, coneguts pels Gremis i Associacions que integren la FIHR, i especialitzada en innovació en intel·ligència turística, s'han identificat 8,9 milions de recomanacions online emeses pels turistes respecte les principals destinacions urbanes peninsulars, de les quals un 38% -més de 3 milions- feien referència al seu marcat atractiu cultural, molt per davant d'altres productes com la gastronomia, l'oci o les compres.

En termes absoluts, les destinacions que acumulen major nombre de recomanacions en Internet sobre turisme cultural són Barcelona i Madrid, ambdues molt destacades amb 610 mil i 520 mil recomanacions culturals, respectivament. En el mateix grup destacat de destinacions monumentals i culturals, apareixen les ciutats andaluses Sevilla i Granada, amb 300 mil i 225 mil recomanacions cadascuna.

Més enllà d'aquestes grans xifres absolutes, en aquest monitor de turisme cultural s'ha definit un indicador de penetració dels diferents productes turístics en cada destinació, calculat com a percentatge de recomanacions a cada producte respecte al total de recomanacions obtingudes per cada destinació.

Així, en termes relatius de dita indicadora de posicionament, Mèrida i Toledo lideren de manera destacada el rànquing de destinacions amb major percentatge d'esments referits al seu turisme cultural entre el total de les seves recomanacions, amb un 74% i 72% respectivament, seguides de Salamanca amb un 62% i Segòvia amb un 60%.

El top 10 de destinacions urbanes amb major pes de la cultura en el seu posicionament turístic global, es completa amb Còrdova, Àvila, Càceres, Zamora, Burgos i Santiago de Compostel·la, tots ells amb més del 50% de les seves recomanacions apuntant a l'experiència cultural que ofereixen al visitant.

Com apunta Rafael González, soci director de Vivential Value, “aquest sistema d'intel·ligència turística basat en el big data disponible a Internet, permet comprovar quin és el posicionament real de ciutats i territoris en termes de productes turístics, facilitant així als gestors públics el poder determinar si és necessari reforçar alguna línia estratègica en productes i sectors que no estan sent reconeguts ni compartits pels clients”.

En definitiva, aquest monitor de reputació online confirma que la cultura es consolida com una palanca de competitivitat turística, no obstant això, González emfatitza en “la necessitat de no hipotecar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental d'aquest patrimoni i les seves destinacions”.

En aquesta línia, els promotors de l'estudi ja estan treballant amb gestors de diverses destinacions analitzant dades online que permetin identificar amenaces de estacionalitat, saturació, insatisfacció i altres indicadors que ajudin a compatibilitzar l'aprofitament turístic del patrimoni cultural i natural amb la sostenibilitat del model turístic.

Article publicat a Smart Travel News