Innovació en l'estratègia integral de la comercialització offline i online

16 d’abril – Innovació en l’estratègia integral de la comercialització offline i online . Es desenvolupa la interrelació amb el client a través de la promoció, la comercialització i la comunicació turístiques, l’eficiència i la rendibilitat dels canals digitals i convencionals, els canals directes, els indirectes, els mediats i els indirectes negociats, el role-playing per mantenir la relació amb els clients i el pla de comercialització integral offline i online.