ESADE CREAPOLIS: Reinvenció del model de negoci turístic

7 de maig – Reinvenció del model de negoci turístic. Des de la perspectiva del consumidor i de les noves demandes del turisme, es treballa l’impacte de l’economia col·laborativa, els nous productes i serveis, la comercialització i les vendes, el branding, la reorganització i les noves funcions, les noves metodologies, la tecnologia, la reducció de costos, el model d’ingressos, l’estructura de processos, els canals, el compromís amb els clients, les xarxes, el procés de canvi cultural i la reorganització interna, els sistemes de gestió de la innovació, la redefinició de les activitats i de la cadena de valor i la repercussió en el dossier de productes i en la diferenciació.