PIMEC promou l'economia circular entre les pimes

La patronal impulsarà diferents accions per apropar aquest model econòmic a les petites i mitjanes empreses catalanes.

PIMEC ha engegat una línia de treball per promoure l’economia circular entre les pimes. Durant aquest 2018, la patronal impulsarà diferents accions per apropar aquest model econòmic a les petites i mitjanes empreses catalanes, a través d’un pla estratègic que tindrà continuïtat fins l’any vinent.

PIMEC desenvoluparà, a través de la seva Comissió de Medi Ambient i Economia Circular, una primera fase de sensibilització, amb l’objectiu d’introduir a les empreses el model circular. A partir d’aquí, la patronal posarà en marxa un projecte que mesurarà, a través d’una eina, el grau de circularitat del model de negoci de cada pime, i que identificarà tots aquells aspectes que siguin propis de l’economia circular en cada una de les empreses. Paral·lelament, PIMEC establirà vincles amb diferents països europeus en els quals l’economia circular està més desenvolupada i iniciarà relacions amb eurodiputats per tenir un contacte més directe amb la Comissió Europea.

L’economia circular en la petita i mitjana empresa

L’economia circular és un concepte econòmic lligat a la sostenibilitat que té com a objectiu l’eficiència i l’optimització en l’ús dels recursos, per tal que es mantinguin en l’economia durant el màxim temps possible i es generin els mínims residus. Es tracta d’una nova economia, circular i no lineal, basada en el principi de tancar el cicle de vida dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia, que cada vegada està adquirint més importància en el paradigma econòmic actual. A més, les innovacions relacionades amb la circularitat sovint van associades a millores en costos operatius.

En aquest context, PIMEC s’ha convertit en el primer agent social en reconèixer orgànicament el concepte d’economia circular, incorporant el terme en la seva comissió mediambiental, que ara s’anomena Comissió de Medi Ambient i Economia Circular.

La patronal, a més a més, porta temps treballant per donar a conèixer aquest model econòmic entre la petita i mitjana empresa. En l’actualitat, executa un projecte de Simbiosi Industrial en polígons industrials per trobar sinèrgies entre les empreses per compartir els recursos o aprofitar els residus. PIMEC també ha liderat jornades sobre la matèria amb empreses de la seva sectorial agroalimentària i ha organitzat trobades sobre els ajuts per ecoinnovació, posant en comú a empresaris i experts.