La regulació legal de la cigarreta electrònica

Darrerament, hi ha moltes consultes sobre l'ús de vaporitzadors o cigarretes electròniques als establiments d'hostaleria, sobre l'ús autoritzat o no.

Hem de dirigir-nos al text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, publicada en el BOE el 28 de març de 2014, i en concret a la "Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco". La norma, adapta a la legislació espanyola la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets dels consumidors.

Al seu pas pel Senat, el text no va sofrir modificació alguna respecte al remès pel Congrés, i el Grup Popular, majoritari en la Cambra alta, va rebuthar les 249 esmenes presentades per l'oposició, per la qual cosa va finalitzar la seva tramitació parlamentària.

La norma regula, entre uns altres, l'ús i publicitat dels cigarrets electrònics que contenen nicotina i altres productes similars, i concretament, es modificava l'actual Llei Antitabac per detallar els llocs on es prohibiria l'ús dels cigarrets electrònics, així com la seva publicitat i definició.

Aquest precepte respon a l'acord adoptat entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats el desembre de 2013, pel qual els cigarrets electrònics no es poden usar en centres de les administracions públiques i entitats de dret públic; també esta prohibit als centres, serveis i establiments sanitaris, així com als espais a l'aire lliure o coberts, compresos en els seus recintes.

I en el cas dels centres docents o formatius, es prohibeix als espais a l'aire lliure "excepte en els de centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d'adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis i voreres circumdants".

També estan vetats aquests cigarrets a l'aire lliure en parcs infantils o zones de joc per a la infància, sempre que estiguin fitats i continguin "equipament o condicionament destinats específicament per al joc i esplai de menors".

Pel que fa al transport, el seu ús està restringit en qualsevol tipus de vehicles de transport públic urbà i interurbà, així com en transport marítim, ferroviari o aeri. En aquest últim cas, no obstant això, la prohibició només afecta a avions de companyies espanyoles o vols compartits amb companyies estrangeres.

La regulació aprovada va en contra de les peticions del col·lectiu mèdic que van expressar prèviament per mitjà d'una Declaració enviada pel Comitè Nacional Per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT) i l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) al Senat en la qual alertaven i demanaven que es modifiqués la seva regulació equiparada a la dels cigarrets convencionals als espais d'utilització, en la promoció i publicitat i en la fiscalitat. A aquesta Declaració es van adherir 37 Societats científiques i associacions ciutadanes i de consumidors.

Segons defensen en ella, malgrat tenir aspectes positius, com la prohibició de venda a menors, la proposta de regulació és molt deficient des de l'actual coneixement científic sobre els efectes en la salut de les persones que els utilitzen o que estan exposades a les seves emissions i sobre les estratègies de salut pública de control del tabac. "Per la qual cosa la regulació que precisa el cigarret electrònic ha de ser igual que l'exigible al tabac, ja que la nicotina administrada per via inhalada és una substància altament addictiva i potencialment tòxica" expliquen.

Accediu al contingut íntegre de la norma.

La Llei 28/2005, de 26 de desembre de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, prohibeix fumar en tots els espais públics tancats i l’ús de cigarretes electròniques en dependències de les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic. Per tant,  els cigarrets electrònics podran utilitzar-se en bars, restaurants i establiments d'oci.

S’estima que l’aplicació d’aquesta llei ha contribuït a evitar entre 700 i 800 morts anuals per malalties causades per l’exposició al fum ambiental de tabac.