Avui 5 de febrer CCOO ha signat el Conveni d'hostaleria de Lleida, un acord que ha estat ratificat per l'assemblea de treballadors i treballadores d'aquest sector el passat 19 de gener

CCOO signa el Conveni d'hostaleria de Lleida que recull importants novetats Després de mesos de negociacions s'ha arribat a acord en aquests punts importants que representen millores laborals i salarials per a aquest sector. El primer és el que fa referència a l'increment salarial: per al 2017, l'increment salarial serà el mateix que el de l'IPC real i amb efectes retroactius des de l'1 de gener; i per al 2018 i 2019, la pujada serà de l'1,3%, cada any, a més de la revisió salarial segons l'IPC. Un altre punt important és que els treballadors i treballadores a temps parcial, abans que les empreses recorrin a noves contractacions, tindran prioritat per passar a ser treballadors a temps complet. També s'ha arribat a l'acord que quan la data pactada per a començar el gaudi de les festes no recuperables que s'hagin treballat, coincideixi amb una situació d'IT (incapacitat temporal), es mantindrà el dret i es pactarà una nova data al finalitzar el procés d'IT. Respecte a les vacances s'hauran d'iniciar en dia laborable i s'han de retribuir a salari real (amb inclusió de tots els conceptes ordinaris). L’acumulació de l'hora de lactància s'incrementa de 13 a 15 dies laborables consecutius. També es tindrà un permís retribuït per acompanyar familiars fins a primer grau de consanguinitat a tractaments de radioteràpia o quimioteràpia relacionats amb el tractament del càncer. Una altra novetat en aquest conveni és, sempre que l'espai ho permeti, les empreses que tinguin més de 50 treballadors i treballadores que estiguin ubicades en zona de muntanya, podran disposar d'una zona de descans. Finalment, s'ha acordat que quan s'externalitzi un servei, el personal subcontractat ha de tenir, com a mínim, les retribucions i la jornada de l'empresa que subcontracta (conveni d'hostaleria).