Tarifa plana per a mares autònomes

L’article 38bis de la LETA introdueix una nova bonificació. Aquesta es dirigeix a les dones autònomes que han cessat la seva activitat per raó de maternitat i volen reprendre la seva activitat professional per compte propi.

En què consisteix?

Les autònomes que han deixat de treballar amb motiu de la maternitat i volen reprendre-la, podran fer-ho gaudint de la tarifa plana (50€ o bonificació del 80% de les quotes si cotitzen a la SS per una quantitat superior a la mínima) durant 12 mesos. El requisit és que les professionals tornin a l’activitat en el termini dels dos anys posteriors al cessament d’activitat.

Durant la tramitació de la nova llei d’autònoms un dels punts que es va discutir va ser quines eren les mesures dirigides a les dones autònomes més adequades per incentivar aquest col·lectiu a continuar i l’activitat professional després de la maternitat i millorar la conciliació.

Una de les mesures és la que es plasma en l’article 38bis de l’Estatut del Treball Autònom. Tot i suposar una gran millora i un incentiu, no deixa de demanar una petita reflexió i anàlisi, especialment a efectes pràctics i en connexió amb la tarifa plana ordinària, recollida a l’article 31 de la LETA.

Les dones que han sigut mares i volen tornar a l’activitat en el període que va des que han deixat l’activitat professional fins als dos anys posteriors, en reiniciar l’activitat gaudiran d’una tarifa plana de 12 mesos, específica per a elles. Si retornen a l’activitat com a autònomes més enllà dels 2 anys des del cessament, podran accedir a la tarifa plana ordinària prevista a l’article 31 de la LETA com qualsevol altre autònom.

D’aquesta forma, veiem com hi ha una connexió entre accés a la tarifa plana, encara que amb diferents requisits i característiques, en tant que cada una té diferents objectius i requisits de gaudi. I és en aquest aspecte que cal fer una reflexió. La tarifa plana per a autònomes que han estat mares no té cap requisit d’accés, només que hi hagi hagut un cessament d’activitat, i es podrà gaudir en els dos anys posteriors a aquest cessament, mentre que l’accés a la tarifa plana ordinària sí que en té.

Cal tenir en compte que estem fent referència a un col·lectiu molt concret: el de les dones que ja han estat autònomes; per tant, si observem els requisits de gaudi per a la tarifa plana ordinària, veiem que podran beneficiar-se'n aquells qui han cessat la seva activitat com a autònoms i no han estat d’alta en el RETA en el període dels 2 anys anteriors o bé 3 anys si han gaudit en algun moment de la tarifa plana esmentada en aquest article.

Precisament, és el requisit de no haver estat d’alta en el RETA en un període mínim de 3 anys, si prèviament s’ha gaudit dels beneficis de la tarifa plana, el que interromp per a aquestes dones la linealitat que alguns entenem que es pretenia, en enllaçar els avantatges de l’article 38 bis i els de l’article 31 de l’Estatut del Treball Autònom. A la pràctica, això suposarà que les dones que han gaudit prèviament de la tarifa plana ordinària i no tenen en compte aquesta “fallada de la linealitat” i volen reprendre la seva activitat professional en un punt entre els 2 anys i els 3 anys posteriors al cessament, o bé retornin sense cap tipus de suport, o bé les desincentivarà i/o retardarà la seva reincorporació al mercat.

Tenint en compte que en els últims temps el legislador tendeix a impulsar mesures de discriminació positiva envers les dones i de conciliació i suport a aquestes, no s’entén gaire aquest “gap” en la linealitat de les mesures de suport.