Versió Original, la nova estratègia de marca de VNG

Es presenta al ple el Pla de Màrqueting Turístic de la ciutat

 L’objectiu és dur a terme un estudi de la psicologia de marca del municipi

El ple de l’Ajuntament vilanoví va conèixer dilluns passat el Pla de Màrqueting Turístic de Vilanova i la Geltrú, el qual té com a objectiu fer un estudi de la psicologia de marca del municipi. El regidor de Promoció Econòmica, Juan Luis Ruiz, va explicar les prioritats bàsiques que es contemplen dins el pla, el qual ha disposat d’una empresa de disseny i comunicació que ha homogeneïtzat la imatge turística de la ciutat. En primer lloc, ha calgut mantenir converses amb l’empresa redactora del pla per tal d’elaborar una definició de l’estratègia de marca, és a dir, quines són les potencialitats que té el municipi i com es poden traslladar al visitant, de quin reclam es disposa i com es pot comprendre el funcionament de la ciutat i les seves diferents dimensions per tal de posicionar així la seva marca. I també ha calgut elaborar una plataforma de comunicació que serveixi de briefing per a l’empresa de disseny i que construeixi un relat coherent de qui som, de què volem, i de com ho volem. Conèixer en definitiva, quina és la nostra psicologia de marca, va explicar el regidor. D’aquesta tasca s’ha encarregat l’empresa Labrand, especialitzada en aquest aspecte.  

Durant la presentació, Ruiz va dir que Vilanova i la Geltrú vol construir una transició tranquil·la vers el sector serveis, centrant en el sector turístic una de les seves bases econòmiques, generadora de riquesa i prosperitat per a la població. Entenent per riquesa l’obtenció d’ingressos derivats a partir de l’activitat turística i per prosperitat, el manteniment d’aquesta riquesa en el temps. Això es vol fer de manera sostinguda i sostenible, respectuosa amb el medi ambient i els recursos del municipi i fomentant el respecte a la diferència aportada al visitant a partir del respecte propi i a l’essència, el caràcter i el tarannà que ha conformat la identitat de la ciutat, manifesta el regidor. 

Una de les primeres coses que es vol aconseguir és incrementar el flux dels visitants i el nombre de pernoctacions en un 20% fins al 2020, de forma desestacionalitzada. Es vol dissenyar una estratègia de marca clara, específica i duradora en el termini d’un any, que suposi el primer pas del posicionament de Vilanova com a ciutat oberta i receptiva al turisme. Per assolir aquests objectius, el Pla de Màrqueting Turístic proposa sis macroprogrames que alberguen 20 programes que proposen 50 accions a dur a terme en el període comprès fins al 2020. A aquestes alçades ja hem posat en marxa algunes de les 50 accions proposades al pla.  

Durant el procés del treball per definir la marca han participat el Gremi d’Hostaleria, Viu Comerç, Menja’t Vilanova, Estació Nàutica, periodistes, comunicadors, comerciants, restauradors, empresaris turístics, creadors, creatius, expolítics, innovadors i tècnics de Cultura, Esports, Promoció Econòmica, Medi Ambient i Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els quals han aportat una perspectiva el més àmplia possible. El resultat final ha estat tramès a diferents gabinets de disseny de la ciutat i del país per a que trobin l’aplicació en imatge més adequada. De manera molt simplificada, comenta Juan Luis Ruiz, podem explicar que som una ciutat que és com és i que no vol canviar per agradar més els de fora. Volem seguir potenciant el nostre comerç amb noves ofertes comercials, potenciar els nostres museus, les nostres platges, la nostra gastronomia i les nostres tradicions. I afegeix, però som integradors, acollidors i hospitalaris amb aquells que respecten i estimen el nostre entorn. L’estratègia passa per poder destacar amb un discurs disruptor inicial, que ha de derivar en el veritable territori conceptual de la nostra marca, que és el de la Versió Original. Tota la investigació realitzada ha estat posada a mans de tots els grups municipals i ha comptat amb el suport i la complicitat del sector privat. 

El Pla de Màrqueting Turístic de Vilanova i la Geltrú 2017-2020 és un document que va sorgir de la voluntat de l’administració pública per tal de reconèixer i posar en relleu la importància que el sector turístic té per a la ciutat.   El pla encara no s’ha aprovat, només s’ha presentat al ple.      

ERC lamenta que no hi ha una proposta del govern

ERC considera que el Pla de Màrqueting Turístic de Vilanova del qual el ple municipal va ser informat dilluns passat que “és un pla redactat per una empresa privada”, va afirmar el republicà Jordi Medina, “però no és el model que impulsa el  govern”. Els republicans volen una proposta sobre el model turístic que es pugui debatre políticament. 

Al ple, el regidor de Promoció, Juan Luis Ruiz va respondre que “és el Pla estratègic de Vilanova”, i que “s’ha treballat amb tots els agents econòmics i socials, juntament amb el govern, amb tot el sector. Algunes actuacions s’han aturat fins que no hi hagués la marca”, va explicar. El regidor va assegurar que la proposta de marca podria estar enllestida a l’abril i, un cop consensuada amb el sector, es faria servir ja per als materials promocionals i de publicitat de la ciutat que s’editin de cara a la nova temporada turística estival.