Només un de cada deu alumnes de FP fa la modalitat dual

El model de formació professional dual (FP) és l'opció que garanteix una millor i més ràpida reinserció laboral al graduat. Un 70% dels qui cursen uns estudis adaptats a aquesta modalitat, que combina les hores lectives i la feina efectiva en una empresa, troben feina en els nous mesos posteriors a haver-se graduat, segons les xifres del Govern. Aquesta opció, però, encara és minoritària dins del sistema de FP català i només se'n beneficia un de cada 10 estudiants, que vol dir unes 10.000 persones, segons ha explicat aquest dimarts el secretari de Polítiques Educatives del Govern, Joan Mateo.

Malgrat la millora dels últims anys, que ha permès anar estenent el nombre d'alumnes de FP dual, el departament d'Ensenyament es proposa duplicar fins al 20% la xifra d'estudiants que facin aquest model d'estudis en els pròxims quatre anys. "En 10 anys, hauríem d'arribar a un 40% d'alumnes fent FP dual, una xifra que ens aproparia als estàndard europeus", ha subratllat Mateo.

Per aconseguir l'objectiu d'expandir encara més aquesta modalitat d'estudis professionals, el responsable del Govern ha reconegut que cal treballar per ampliar els convenis amb empreses, sobretot amb les pimes. "Costa més apropar-se a les petites i mitjanes empreses, i per això hem demanat també la col·laboració de les organitzacions i de les cambres de comerç", ha explicat Mateo. Ha recordat que Alemanya, que és on el model de FP dual està més extensament implantat, el 50% de la col·locació dels graduats ja s'està fent en empreses petites (per dimensió, similars al que a Catalunya seria una mitjana empresa).

Més enllà de la modalitat dual, l'opció d'estudiar FP augmenta les possibilitats d'aconseguir una feina després de graduar-se, i amb la millora del mercat laboral aquestes ràtios d'inserció van a l'alça, segons l'últim estudi presentat aquest dimarts pel departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres. Per primer cop en vuit anys, el nombre d'alumnes que troben una feina o que combinen una feina amb estudis supera el dels graduats de FP que opten per continuar formant-se.

Un 54,6% dels alumnes estan inserits laboralment en els nou mesos posteriors a haver finalitzat els estudis. Per contra, la taxa de graduats superiors de FP que estan a l'atur és del 10,6%, i encara més baixa, del 9%, en els de grau mitjà. Són xifres molt per sota de la mitjana d'atur juvenil a Catalunya, que se situa en el 32% en el cas dels menors de 25 anys i del 15% en el conjunt del mercat laboral.

El model dual es va començar a reproduir inspirat en Alemanya fa cinc anys amb un grup reduït de 500 alumnes de noves alguns estudis de FP. La principal diferència amb la FP convencional és que la dual, també coneguda com a FP en alternança, combina l'aprenentatge a l'aula amb un aprenentatge pràctic en una empresa. És aquesta part pràctica la que ocupa més hores a l'alumne, que rep una petita remuneració a canvi. En el model convencional la formació es desenvolupa sobretot a l'aula i després hi ha un període de pràctiques més curt i sense remuneració a canvi. La dual reintrodueix l'esperit de la figura de l'aprenent i, segons les dades del Govern, millora les perspectives d'ocupabilitat dels joves.