CCAM: Presentació Estudi “Estudi de la Restauració a Catalunya – Hàbits de comportament i tendències”