La interrupció de 10 mesos en la cadena de contractes no extingeix la unitat del vincle laboral

En data 14 de desembre de 2016, la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, va dictar la sentència amb número de recurs 610/2016, en la qual va dictaminar que, l'existència d'una interrupció temporal continuada de 10 mesos en una de les successives contractacions existents al llarg del període esmentat no extingeix el vincle laboral, per la qual cosa correspon el reconeixement de l'antiguitat reclamada i, conseqüentment, el trienni objecte de controvèrsia.

La doctrina jurisprudencial no es basa en un criteri merament quantitatiu, el nombre de dies transcorreguts entre la fi d'un contracte temporal i l'inici de l'immediat següent, sinó en una raó qualitativa com és la unitat essencial del vincle laboral, que en aquest cas es va mantenir des de l'any 1988 fins al 2014, per la qual cosa, en 312 mesos de relació contractual, tan solament hi ha hagut 10 mesos d'interrupció.