Ampliació horària automàtica dels locals de restauració i d'oci nocturn catalans

Com a conseqüència de l’ampliació horària automàtica prevista per l’Ordre d’Horaris INT7358/2011 del Departament d’Interior, a partir del dia 1 de juny, un any més tots els locals de restauració i d’oci nocturn catalans podran gaudir d’una ampliació horària automàtica. 
 

Les activitats recreatives de bar, restaurant, restaurant-bar, bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert i saló de banquets podran perllongar l’horari màxim de tancament a partir de l’1 de juny, data en que començarà a regir a Catalunya l’ampliació horària d’estiu d’entre 30 i 45 minuts per a restaurants i locals d’oci nocturn. Les terrasses d’alguns municipis catalans també es veuran beneficiades per ampliacions horàries, en aquest darrer cas dependrà però del què prevegi l’ordenança municipal corresponent.

Adjuntem un quadre resum amb els nous horaris de funcionament de les diferents activitats recreatives de restauració i oci que es beneficiaran d’aquesta ampliació i que regiran des del dia 1 de juny fins el dia 15 de setembre d’enguany. 

En quan als horaris de les terrasses caldrà consultar l’ordenança corresponent a cada municipi, ja que l’ampliació dels horaris de les terrasses depèn de cada Ajuntament i no de la Generalitat.