Valoració de PIMEC sobre les dades d'atur del mes de maig de 2018

PIMEC demana al nou Govern de la Generalitat que la política industrial continuï tenint com a eix vertebrador la implementació de les mesures contingudes en el Pacte Nacional per a la Indústria

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes d’abril tanca amb 385.568 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.252.130 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -23.922 i -208.998 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur manté el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals al voltant del -6% (-5,8% a Catalunya i      -6,0% a Espanya). L’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals continua produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que destaca per la seva intensitat a la construcció (-13,9%) i a la indústria (-10,9%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles llevat a Lleida, on augmenta a conseqüència de l’increment en els serveis i en l’agricultura.
  • L’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta  reduccions de l’atur en aquest mes en relació l’anterior. Enguany aquesta tendència, en termes intermensuals, és lleugerament menys accentuada que fa un any, tant a Catalunya com a Espanya.
  • En relació al mes anterior, l'atur es redueix en tots els sectors, amb un balanç de -13.378 persones registrades a Catalunya.  
  • Aquest balanç positiu de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres altes, al voltant del 3% (3,0% a Catalunya i 3,1% a Espanya).

 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació. En aquest sentit i per tal que la dinàmica positiva s’allargui en el temps, PIMEC demana al nou Govern de la Generalitat que la política industrial continuï tenint com a eix vertebrador la implementació de les mesures contingudes en el Pacte Nacional per a la Indústria.

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.393.908

2.570.329

326.262

186.075

311.243

18.915.668

Variació interanual (%)

3,0%

3,2%

2,8%

1,2%

2,4%

3,1%

Variació interanual (nombre)

97.554

79.194

8.862

2.180

7.318

570.254

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

8.533

2.819

1.244

2.270

2.200

151.229

Indústria

44.555

34.726

3.574

1.808

4.447

286.390

Construcció

33.575

23.958

3.536

1.631

4.450

281.769

Serveis

271.438

203.544

23.992

12.994

30.908

2.237.768

Sense ocupació

27.467

20.222

2.350

1.418

3.477

294.974

Total

385.568

285.269

34.696

20.121

45.482

3.252.130

             

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-4,5%

-10,1%

-8,7%

8,5%

-6,3%

-6,4%

Indústria

-10,9%

-11,7%

-9,5%

-4,7%

-8,0%

-9,5%

Construcció

-13,9%

-13,8%

-11,8%

-11,6%

-16,4%

-14,3%

Serveis

-4,2%

-5,2%

-3,0%

4,3%

-1,5%

-4,5%

Sense ocupació

-3,0%

-3,6%

-12,7%

5,4%

5,6%

-5,1%

Total

-5,8%

-6,8%

-5,6%

2,5%

-3,6%

-6,0%

             

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-405

-316

-118

177

-148

-10.356

Indústria

-5.476

-4.623

-374

-90

-389

-30.043

Construcció

-5.407

-3.845

-475

-215

-872

-47.083

Serveis

-11.793

-11.129

-745

540

-459

-105.563

Sense ocupació

-841

-755

-343

73

184

-15.953

Total

-23.922

-20.668

-2.055

485

-1.684

-208.998

             

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-14,7%

-7,8%

-8,9%

-24,6%

-14,1%

-5,0%

Indústria

-2,8%

-2,5%

-3,8%

-6,0%

-3,4%

-2,8%

Construcció

-2,7%

-2,6%

-3,3%

-5,4%

-1,8%

-3,8%

Serveis

-3,3%

-2,5%

-6,3%

-6,2%

-5,1%

-2,3%

Sense ocupació

-1,2%

-1,0%

-3,6%

0,4%

-1,4%

-0,9%

Total

-3,4%

-2,5%

-5,7%

-8,2%

-4,8%

-2,5%

             

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1.465

-239

-122

-742

-362

-8.032

Indústria

-1.297

-883

-143

-116

-155

-8.227

Construcció

-925

-629

-121

-94

-81

-11.254

Serveis

-9.351

-5.210

-1.622

-858

-1.661

-53.542

Sense ocupació

-340

-207

-89

6

-50

-2.683

Total

-13.378

-7.168

-2.097

-1.804

-2.309

-83.738