Nou de cada deu persones consideren que el turisme es beneficiós per a la seva comarca

Segons l'estudi realitzat per la Diputació de Barcelona "L'opinió ciutadana sobre el turisme a l'Entorn de Barcelona", que reflecteix la percepció que els ciutadans de les comarques de la demarcació, menys el Barcelonès, tenen sobre el turisme, nou de cada deu persones consideren que el turisme es beneficiós per al seu territori, i més d’un 63% cita l’aportació econòmica com el més positiu d’aquest sector. Igualment, el turisme és el segon sector més citat, després de la indústria, quan es demana quina activitat aporta més riquesa a la seva comarca.

Així mateix, dos de cada deu persones identifiquen el turisme com el sector econòmic que més riquesa aporta a la seva comarca, només per darrere de la indústria. A continuació, se situen altres sectors econòmics com els serveis, l’agricultura, la pagesia, la ramaderia i la mineria i el comerç, tots ells citats per menys d’un 10% dels entrevistats. Els més joves i els que treballen o conviuen amb algú que treballa en el sector són els que més identifiquen el turisme com a peça clau de l’economia de la comarca, però també els que han tingut alguna relació amb turistes en el darrer any i els que viuen a municipis d’entre cent i cinc-cents mil habitants.

Aportació econòmica i intercanvi cultural, aspectes més positius

Preguntats sobre el més positiu i negatiu sobre el turisme, la majoria (63,4%) cita l’aportació econòmica, l’intercanvi cultura (9,8%) i la creació de llocs de treball (7,4%) com els aspectes més positius. Els més joves i els que han tingut relació amb turistes en l’últim any són els que més esmenten l’intercanvi cultural com al més positiu del turisme, mentre que els que treballen o conviuen amb algú que treballa en el sector són els que més èmfasi posen en la creació de llocs de treball.

En quan a les mencions al més negatiu, es reparteixen entre diversos aspectes de la convivència: aglomeracions (20,2%), el turisme de borratxera/de festa (16,6%), l’incivisme (13,7%), el turisme de mala qualitat (8,1%), etc.

D’altra banda, entre els enquestats, hi ha un consens sobre la necessitat de continuar fomentant el turisme (90%).  A més, set de cada deu també estan d’acord que la seva comarca hauria d’atraure més turistes, prop del 40% creu que el turisme limita les activitats i l’espai públic de la gent que hi viu i tres de cada deu pensen que s’està arribant al límit de la capacitat per poder absorbir el turisme a la seva comarca.

Els que pensen que cal continuar fomentant el turisme són àmplia majoria a tots els segments de població. Això sí, els que creuen que la seva comarca no hauria d’atraure més turistes superen el 30% entre els menors de 45 anys, els de nivell d’estudis alt, els estudiants i els residents als municipis més properes a la capital.

Gairebé el 45% dels residents a l’AMB (fora de la capital) creu que el turisme limita les activitats i l’espai públic dels residents i prop del 40% pensa que s’està arribant al límit de la capacitat per poder absorbir el turisme. En general, quant més a prop de Barcelona ciutat, més crítics hi ha amb el turisme, sense arribar a ser majoria.

Preguntats sobre com valora la gestió que es fa del turisme a la seva comarca, més de la meitat té una opinió favorable i menys d’un 10% la critica. Els que tenen una opinió més favorable són els més joves, els estrangers, les persones amb un baix nivell d’estudis, els estudiants i els que han tingut alguna relació laboral amb el turisme o amb turistes.

Sitges i Montserrat, indrets més citats

Per últim, Sitges (16,85%) i Montserrat (16,5%) tornen a ser els indrets turístics de les comarques de Barcelona més citats fora de la capital catalana, però amb un canvi de posició respecte a l’anterior enquesta. Les respostes es distribueixen de forma molt heterogènia entre la resta d’indrets. Un 5,1% cita Castelldefels, Calella (4%), i el Montseny (2,7%).

Turisme de la Diputació de Barcelona, a través del Laboratori de Turisme (LABturisme), ha realitzat aquesta enquesta tipus Òmnibus, amb l’objectiu de fer un seguiment de la percepció que els ciutadans de l’Entorn de Barcelona tenen sobre el turisme a les seves comarques. El seguiment d’aquests indicadors, es realitza en dues onades, primavera i tardor. Aquesta enquesta fa referència a la primavera de 2018.