Presentació perfil dels turistes a la destinació Barcelona

El 2017 és el primer any que es porta a terme de forma conjunta l’estudi de perfil i hàbits dels turistes a la Destinació Barcelona. La Destinació Barcelona està formada per els àmbits territorials de les quatre marques turístiques de la província de Barcelona : Marca Barcelona, Costa de Barcelona, Paisatges de Barcelona i Pirineus de Barcelona.

Fins al 2016 es realitzaven estudis de perfil i hàbits dels turistes de forma separada a Barcelona ciutat i a l’Entorn de Barcelona .

A partir de 2017 es fusionen aquests dos estudis i s’amplia la marca turística Barcelona a tota la comarca del Barcelonès. L’estudi de perfil i hàbits dels turistes té com a principal objectiu conèixer el perfil i hàbits del turista de 15 i més anys que pernocta (entre 1 i 28 nits) en algun municipi de les quatre marques turístiques de la província.

Les entrevistes s’han fet al llarg de tot l’any en punts on es pot localitzar als turistes ja sigui per ser punts d’interès (museus, monuments, espais de fires i congressos, carrers concorreguts, places, zones de passeig marítim, guinguetes, etc.), punts d’entrada i sortida a la ciutat (aeroport, estació de trens, estació d’autobusos i terminal de creuers) i allotjaments (hotels, càmpings i turisme rural).

En aquest informe es presenten els resultats de la informació recollida al 2017 , comparant el resultat total de Destinació amb els àmbits Barcelona ciutat i Entorn de Barcelona (aquest darrer comprèn les marques Costa de Barcelona, Paisatges de Barcelona i Pirineus de Barcelona). Aquest informe es divideix en diferents apartats que responen als objectius específics de l’estudi: perfil sociodemogràfic dels turistes, tot allò relacionat amb el viatge (motiu, característiques i planificació), despesa, excursions realitzades fora del municipi i valoració de diferents aspectes dels municipis.

RESUM DE RESULTATS PERFIL DELS TURISTES

Pràcticament 6 de cada 10 turistes de la Destinació de Barcelona són homes (59,8%) i l’edat mitjana del conjunt és de 39,7 anys.

Entre els turistes que visiten Barcelona ciutat es registra una major presència de joves d’entre 25 i 34 anys, la qual cosa fa que respecte els visitants de l’Entorn de Barcelona, l’edat mitjana sigui sensiblement més baixa (36,9 anys vs. 45,6).

Tanmateix, 3 de cada 4 dels que han visitat la Destinació Barcelona durant el 2017 té la residència fora d’Espanya (76,8%), la majoria dels quals són de la resta de l’UE (59,9%), seguits dels que venen de l’Amèrica Central i del Sud (14,2%).

Entre els visitants de la ciutat de Barcelona la proporció d’estrangers (86%) és molt més acusada que entre els que han visitat l’Entorn, on n’hi ha més que viuen a la resta d’Espanya (17,3%) i, sobretot, a Catalunya (25,7%). Entre els turistes estrangers de Barcelona ciutat, n’hi ha més tan d’Amèrica Central i del Sud (16,6%) com d’Amèrica del Nord (11,6%) que a l’Entorn. Per nacionalitats, el gruix dels visitants és espanyol (22,3%), seguit per anglesos i francesos (8,9% i 8,4% respectivament).

El 65,8% dels visitants tenen estudis universitaris, tot i que entre els turistes de l’Entorn de Barcelona, aquests baixen fins el 51,7%. Igualment, la majoria dels turistes treballen com assalariats (63,1%), mentre un 6,9% són persones jubilades. No obstant això, els jubilats/es són el 12,8% entre els visitants de l’Entorn de Barcelona.

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTADA

Cada turista s’ha estat una mitjana de 5 nits en la seva visita a Barcelona, amb un 29,8% que s’hi ha estat més de 5 nits.

Les estades a l’Entorn han estat de mitjana més llargues que les fetes a la ciutat (5,4 nits vs 4,9).

L’Hotel continua sent el tipus d’allotjament que escullen més turistes (56,8%) – tot i que està determinat per l’elecció dels punts d’enquestació-, seguit dels HUT (12,6%), la casa d’amics i familiars (11,4%) i l’Alberg juvenil (10,2%). A la ciutat de Barcelona, els turistes allotjats als HUTs són el 17,9%, a cases d’amics el 14,5% i a l’alberg juvenil el 14,8%; mentre que a l’Entorn destaca el nombre d’allotjats en hotels (68,4%) i en càmpings (17,1%).

La preferència per l’hotel sobresurt entre els turistes que han vingut per motius professionals, els de nacionalitat belga i britànica i els que tenen a partir de 45 anys. En canvi, hi ha més nord americans i gent jove (fins els 34 anys) que prefereixen els HUTs.

Per altra banda, entre els que s’allotgen a càmpings destaquen els que viuen a l’AMB i entre els ho fan en allotjaments de turisme rural, els de Barcelona Ciutat.

Un 53,1% dels que s’han allotjat en un hotel ho ha fet en un de 4 estrelles, mentre que el 51,2% dels que han dormit en un càmping ho ha fet en un de segona categoria i un 53% dels que han optat pel turisme rural, ho ha fet en un Masia.

Totes aquestes dades també venen determinades pel disseny del treball de camp i, per tant, cal prendreles amb cautela. 

MOTIU I CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE

El 67,2% dels turistes venen a la Destinació Barcelona per oci o vacances, un 21% ho fa per motius professionals i un 11,8% per qüestions personals, tot i que cal ser conscients que els resultats sobre el motiu del viatge també estan molt condicionats pel lloc on es fa la pregunta.

L’oci és el motiu de viatge majoritari dels que s’allotgen en càmpings i espais de turisme rural; mentre que els que els de la resta d’Espanya són els que ens visiten més la Destinació Barcelona per motius professionals, i els que s’allotgen en casa d’amics i familiars i venen de la resta de Catalunya ho fan més per motius personals. Més de la meitat del total dels turistes (52,8%) visita per primera vegada el municipi en el que s’ha allotjat.

En canvi, el 25,5% repeteixen per quarta o més vegades la visita.

El viatge en parella o individual són les més habituals (33,0% i 26,2%, respectivament). Tot i això, tampoc és estrany viatjar en família (17,3%) o amb amics (10,6%). L’avió és el mitjà de transport a través del qual arriben més turistes a la Destinació Barcelona (68,6%), seguit pel vehicle privat (17,1%). Entre els visitants de la ciutat de Barcelona, on molt més són estrangers, és més habitual l’ús de l’avió (82,7%) i, en canvi, entre els visitants a l’Entorn n’hi ha més que fan ús del vehicle privat (46,7%).

PLANIFICACIÓ DEL VIATGE

El 71,6% dels turistes que han visitat la Destinació Barcelona ha consultat alguna publicació digital (sigui pàgina web, blogs o perfils de xarxes social) per conèixer millor la seva destinació. Un 19,5% ha confiat, al seu torn, en amics i familiars, mentre que un 10% no ha consultat res. Tot i que la majoria si que ho ha fet, hi ha un grup nombrós dels visitants de l’Entorn de Barcelona que no ha fet cap consulta a l’hora de planificar el seu viatge (16,4%).

Per altra banda, la majoria dels visitants ha planificat el viatge per compte propi (75,5%), mentre que a un 12,3% els hi ha fet l’empresa per la qual treballa i un 8,8% ha recorregut, total o parcialment, als serveis d’un tour operador. Entre aquests últims destaca una major presència de persones grans – majors de 65 anys-, però a la vegada, de joves d’entre 15 i 17 anys.

També és més habitual entre britànics i holandesos que entre altres nacionalitats.

DESPESA

La despesa mitjana en transport pel conjunt de turistes se situa en 377,6€ per persona comptant el trajecte d’anada i tornada.

La mitjana del cost del viatge pels que s’han quedat a Barcelona ciutat és superior (414,6€) que el cost mig dels que han estat a l’Entorn (243,9€).

Els costos més elevats són dels que venen de més lluny, com els Estats Units o la resta del món. El cost de l’allotjament per persona i dia és de 54,4€, tot i que baixa fins els 47,3€ pels que s’allotgen a l’Entorn de Barcelona. En conjunt, l’estada mitjana ha tingut un cost mig de 247,1€ en allotjament.

Els que han assumit un cost més alt per aquest concepte són els que han vingut per motius professionals, els nord americans, i els que s’allotgen en hotels.

RESUM DE RESULTATS DESPESA PER PERSONA DIA A LA DESTINACIÓ: 66,5€ HAN FET UNA EXCURSIÓ FORA DEL MUNICIPI: 17,2%

El cost del paquet turístic (entre els que han planificat totalment amb tour operador) se situa en 1.116,5€, tot i que varia força si la destinació és Barcelona ciutat (1.388,7€) respecte al conjunt de municipis de l’Entorn (724,1 €).

La despesa en destinació durant tota l’estada és de 277,7€ per persona, tot i que també és força diferent si l’estada s’ha fet a la capital (329,0€) o a l’Entorn (171,2€). La despesa per persona i dia mitjana ha estat de 66,5€, per sobre de la qual s’hi troben sobretot els turistes nord americans o de la resta del món (92,7€ i 88,7€ respectivament), i els que viatgen per motius de feina (89,6€).

Aquesta despesa es destina sobretot a menjar i beure (48,5%), compres (23,2%), entreteniment (13,0%), transport intern (10,5%) i altres (5,0%).

Així que cada visitant de la Destinació Barcelona de l’any 2017 s’ha gastat de mitjana 902,4€ en aquesta viatge, repartit entre el transport (41,8%), les despeses durant l’estada (30,8%) i l’allotjament (27,4%).

EXCURSIONS

El 17,2% dels turistes de la Destinació Barcelona han fet una excursió fora del municipi en el que s’allotgen. D’aquests, un 7,2% ha visitat la ciutat de Barcelona i un 9,8% altres destinacions de la província.

Els que més n’han fet han estat els que s’han allotjat en càmpings o casa d’amics o familiars, els de 65 anys i més i els de nacionalitat russa o holandesa.

Per altra banda, el 15% dels turistes diu que farà una excursió fora del municipi en el que s’estan, entre el 6,8% que vol anar a la ciutat de Barcelona i el 7,4% que vol anar a un altre lloc de la província.

En la majoria dels casos (77,7%), els turistes no van contractar cap servei per fer aquestes excursions, només un 8,6% ho va fer pagant directament el servei o activitat. El cotxe privat (25,5%) i el tren de rodalies (23,6%) són els transports més utilitzats en les excursions ja realitzades. Tot i així, en un 17,6% dels casos els turistes de Barcelona ciutat han utilitzat el metro per visitar municipis de la província. El cost mig d’aquestes excursions ha estat de 92,6€ per persona. Pràcticament la totalitat dels turistes que han fet excursions (94,8%) n’està satisfet, un 63,9% dels quals ho està molt.

VALORACIÓ DE LA CIUTAT

Els aspectes millor valorats de la Destinació Barcelona són el caràcter i l’amabilitat de la gent (8,5), el transport públic (8,4), la restauració i la seguretat ciutadana (8,3 ambdós casos).

El soroll és l’aspecte que obté una valoració més discreta (7,1) en una escala de 0 a 10. La valoració global del conjunt dels municipis és de 8,6 en aquesta escala. Per altra banda, el 85% dels visitants ha fet ús del wifi de l’allotjament, un 68,5% de l’internet en el mòbil, un 38,7% el wifi d’altres establiments i un 13,7% del wifi del carrer.

Tan sols un 3,6% no ha fet ús de cap tecnologia per connectar-se a internet.