Reunió de la Comissió Tècnica dels Col.lectius de Restauració i Gremis de Barcelona Metropolitana del III Congrés Català de la Cuina.

Entre novembre de 1981 i el mes de juny de 1982 va tenir lloc el I Congrés Català de la Cuina. Dotze anys més tard s’organitzà el II Congrés Català de la Cuina que es desenvolupà entre maig 1994 i febrer de 1995. D’ençà del segon congrés, la cuina catalana, i la gastronomia com a sector, s’han convertit en uns dels principals pilars socioeconòmics i culturals del país, al mateix temps que un referent de la nostra projecció internacional.


La constatació d’haver desenvolupat un model de creixement i d’èxit sobre la gastronomia i la cuina catalana permet plantejar la celebració del III Congrés Català de la Cuina. Aquest congrés és una
oportunitat d’anàlisi i reflexió sobre el què ha esdevingut la nostra cuina durant els últims 25 anys i sobre quina és la situació actual del món de la cuina a nivell professional, social, cultural i turístic. Però, alhora, és un instrument per respondre a la necessitat de consolidar aquesta fórmula d’èxit, millorar-la i garantir-la per a les properes dècades.

El Tercer Congrés Català de la Cuina es planteja com un procés d’anàlisi i debat, sostingut durant un any congressual, amb una metodologia que consisteix en un procés de reflexió que ha d’aportar
conclusions i recomanacions als actors i agents implicats en la quàdruple hèlix de la innovació culinària: els cuiners, les institucions de formació i de recerca, les administracions i la societat.

Per tal que el Tercer Congrés arribi efectivament a tota la societat catalana i a tots els sectors que s’interrelacionen amb la nostra cuina, i pugui afrontar les preocupacions i interessos específics dels
diferents territoris, es planteja un model de congrés de participació oberta, descentralitzat i organitzat en Comissions Territorials que funcionen autònomament sota uns criteris i una metodologia comuna.

En aquest context, s’ha establert una Comissió Territorial de Barcelona Metropolitana, que ha d’organitzar l’activitat del III Congrés en l’àmbit de les comarques de l’Alt Penedès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, i el Maresme


Una de les estructures més importants que configuren internament la comissió territorial és la Comissió Tècnica formada per tècnics representants dels diferents organismes, entitats i col·lectius implicats en el sector de la cuina i la gastronomia. És l’òrgan executiu que s’ocupa del desenvolupament operatiu dels actes i d’altres aspectes tècnics organitzatius del congrés.

Concretament les seves funcions principals són gestionar l’organització dels actes i assegurar la coordinació i la cohesió tècnica entre les entitats participants.

Amb la voluntat de constituir una òrgan tècnic organitzador en el que hi participin els principals col·lectius i entitats, ens complauria comptar amb la teva participació a la Comissió Tècnica. Estem segurs que la teva experiència professional i coneixement del sector aportaran efectivitat i qualitat tècnica a l’organització del congrés del nostre l’àmbit territorial. Si t’engresca la proposta, proposarem al teu organisme o entitat que siguis el seu representant a la Comissió Tècnica. Restem a l’espera de la teva resposta.