Prioritzacions FOAP 2018

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ens ha comunicat que ja està treballant en la priorització d'especialitats per a la convocatòria de formació professional per a l'ocupació en àrees prioritàries (FOAP) 2018.

Atès que la priorització d'especialitats condiciona la planificació i programació de l'oferta formativa, i la proposta esposa en comú amb els membres del Consell de Direcció del SOC, es proposa als membres del Plenari de PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació que, per tal de contrastar la proposta amb les necessitats del mercat de treball segons el territori, que ens feu arribar les aportacions que impliquin modificacions de priorització, tenint en compte les prioritats de la convocatòria 2017.

Aquestes aportacions han d'estar degudament motivades a través de una argumentació i/o document que ho justifiqui.

Les propostes seran recollides per PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació, i es presentaran al SOC. Podeu enviar-nos les vostres propostes a través de l'excel que us adjuntem, en el que podeu localitzar totes les especialitats, i indicar la proposta en aquella/-es que considereu que cal pujar o baixar priorització en una comarca concreta.

La data màxima per fer-nos arribar les vostres propostes  en relació a la priorització serà el 09 de juliol.

Per a qualseovol aclariment contacteu amb Monica Anton de PIMEC.