Comissió de treball de Restauració i Seguretat Alimentària