Renovació dels càrrecs de govern de la Cambra de Comerç de Barcelona.