Prop del 99% de les zones de bany catalanes obtenen la qualificació d'excel·lent en el tercer control de la temporada

De les 254 platges controlades, 250 (el 98,4%) han obtingut la màxima qualificació i una (0,4%) la categoria de bona

 Dues zones de bany (0,8%) han obtingut la qualificació provisional d’insuficient, tot i que en un mostreig efectuat ahir han recuperat la seva qualitat habitual i dilluns es disposarà dels resultats definitius

 Pel que fa al control de les aigües de bany interiors, totes (13) han obtingut la qualificació d’excel·lent

Platja d'Illa Roja, Begur.

 

Els mostrejos duts a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el 2 de juliol evidencien que prop del 99% de les 254 zones de bany costaneres controlades per l’agència tenen una qualitat sanitària excel·lent. Aquests resultats, afavorits per la bonança meteorològica i l’absència de pluges, són molt similars als registrats en l’anterior mostreig de la temporada, fet entre el 18 i el 19 de juny.

Una platja ha obtingut la classificació de Bona (platja del Litoral de Sant Adrià de Besòs), mentre que dues zones de bany –Crit, a Mont-ras i Morrot del Vedell, a Palamós-, tenen una classificació provisional d’insuficient.

En el control efectuat el dilluns, aquestes dues zones havien superat els límits fixats per la Directiva 2006/7/CE en l’indicador d’enterococs intestinals. Es desconeixen els motius de l’afectació, però es descarten pluges i incidències en els sistemes de sanejament en alta. S’ha informat als ajuntaments pertinents al respecte.
 
S’ha efectuat un nou control aquest dijous 5 de juliol en aquestes dues zones de bany i els resultats preliminars indiquen que les aigües han recuperat la seva qualitat habitual. El proper dilluns, 9 de juliol, es disposarà dels resultats definitius.
 
En relació amb la platja de la Mora de Badalona, no es disposa de resultats perquè estarà tancada tot l’estiu per obres.
 
En els controls analítics del Programa de vigilància i informació de la qualitat de les aigües de bany, s’examina periòdicament la qualitat microbiològica de l’aigua i s’avalua la presència dels indicadors microbiològics Escherichia coli i enterococs intestinals, que permeten saber si hi pot haver contaminació fecal a l’aigua.
 
En casos d’afectació de la qualitat de l’aigua en alguna zona de bany s’investiguen les possibles causes, s’informa als ajuntaments de les zones afectades perquè facilitin la informació pública a les zones de bany i s’efectuen sempre controls analítics de seguiment, fins a comprovar que la qualitat s’ha restablert.
 

 

Zones de bany interiors.
 
Zones de bany continentals
 
El 2 de juliol s’ha dut a terme el primer control de la temporada a les zones de bany interior, obtenint totes elles (13) una qualificació d’excel·lent. Cal tenir en compte que la platja d’Ogern a Basella, que durant el 2017 va estar inoperativa, entrarà en funcionament a mitjans d’aquest mes.
 
Per a més informació, pots consultar el butlletí sobre els controls efectuats el 2 de juliol. També disposes de l’aplicació PlatgesCat per consultar en temps real la qualitat de l’aigua, la bandera de seguretat i l’estat del mar, entre d’altres, de 300 platges catalanes.