Evita l'ús de guants de làtex en l'empresa alimentària

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària recomana evitar l'ús de guants de làtex ja que existeix una població de risc que presenta símptomes d'al·lèrgia a aquest material.

Els productes o aliments que hagin estat manipulats per persones que portaven posats guants de làtex, encara que després hagin estat cuinats, estan posant en risc la salut dels potencials clients al·lèrgics a aquest material.
 
El làtex o cautxú natural és un producte vegetal processament que s'obté de la saba lechosa de nombroses espècies vegetals. A causa de les seves propietats elàstiques, s'utilitza per a l'elaboració de múltiples articles d'ús quotidià com són els guants de làtex, l'ús dels quals està molt estès en els restaurants, cafeteries, bars, etc, per a la manipulació d'aliments.
 
Les autoritats sanitàries consideren que el guant de làtex NO és adequat per a la pràctica alimentària pel risc d'originar reaccions al·lèrgiques als consumidors.
 
Per evitar aquestes possibles reaccions al·lèrgiques de clients sensibles al làtex, es recomana que els manipuladors d'aliments no utilitzin els guants de làtex durant la manipulació i cuinat d'aliments i que es rentin les mans quantes vegades sigui necessari.
 
En el cas que l'ús de guants sigui necessari per protegir la pell del treballador, el Ministeri de Sanitat RECOMANA:
  • Que els guants no siguin de làtex. Poden usar-se guants d'un altre material que no produeixin al·lèrgies com el vinil o el nitril.
  • Que siguin de colors que no poden confondre's amb cap aliment. D'aquesta forma es poden distingir qualsevol fragment que s'hagi desprès durant la seva manipulació.
  • Rentar i assecar bé les mans abans d'usar els guants i retirar els anells i rellotges que poden trencar-los.
  • Canviar de guants cada vegada que canviï l'activitat.
  • Els guants no d'un sol ús es rentaran per ambdues cares després de cada ús i es deixaran assecar del revés.