Els treballadors d'hostaleria, els manipuladors d'aliments de major risc

Els treballadors d'hostaleria són considerats com els manipuladors d'aliments de major risc ja que la seva activitat implica la manipulació directa d'aliments en plats que arriben directament al consumidor final.

Des del punt de vista sanitari, la legislació vigent exigeix que la formació d'aquests treballadors sigui contínua d'acord amb l'activitat laboral i el lloc de cada persona (cambrer, cap de cuina, cap de sala, gerent, etc).

Aquesta formació contínua implica l'actualització constant del coneixement dels treballadors sobre noves tècniques de treball (envasat al buit, utilització de productes de quarta i cinquena gamma, etc), ampliant la seva formació bàsica en manipulació d'aliments i reforçant la seva formació contínua sobre els sistemes d'autocontrol com el APPCC.

Els Gremis són part important d'aquest procés, i faciliten als seus associats l'accés a aquesta formació, ja a través de formació gratuïta (quant es pot) o bonificada, a través de cursos de manipulació d’aliments per al personal d’establiments de la restauració, amb l'objectiu de proporcionar als manipuladors d’aliments els coneixements sobre higiene alimentària necessaris per garantir la seguretat alimentària en el seu lloc de treball.

Els continguts dels programes organitzats pels Gremis, inclouen:

 1. Malalties de transmissió alimentària- Contaminació d’aliments.

 • Conceptes bàsics.

 • Contaminació d’aliments.

 • Factors que afecten al creixement bacterià.

 • Contaminacions encreuades.

 1. Estructures i equips:

 • Requeriments higiènics bàsics.

 • Condicionament de la parada al mercat.

 1. Higiene personal i hàbits higiènics.

 2. Pràctiques correctes de manipulació.

 • Recepció i emmagatzematge de la mercaderia.

 • Elaboració.

 • Envasat i etiquetatge.

 • Distribució i transport.

 • Venda.

 1. Sistemes d’Autocontrol.

 2. Especificacions higièniques i sanitàries dels aliments per sectors.

La durada d'aquests Cursos va de les 3 a les 4 hores.

Adreceu-vos als vostres Gremis i Associacions. Els #gremifihrt prenen cura de la formació dels seus associats.