III JORNADA DE PATRIMONI CULTURAL: TURISME I PATRIMONI CULTURAL: CONFLUÈNCIES

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha organitzat aquesta jornada de debat i reflexió sobre les confluències entre patrimoni cultural i turisme per aprofundir, de la mà d’experts locals i internacionals, en el coneixement de les relacions que vinculen aquests dos mons.

Partint d’una pregunta inicial sobre quin és el perfil dels turistes culturals avui (si realment n’hi ha un o diversos, qui són, què els motiva i de quina manera interaccionen amb el patrimoni cultural) la jornada ha abordat diverses problemàtiques. Dues taules rodones han centrat els temes de debat a l’entorn de dos eixos principals: quines són les millors estratègies -o les més recurrents- per a la interpretació del patrimoni cultural i si aquestes són efectives o no per tal de fer-lo més atractiu i, també, de quina manera aquest patrimoni cultural es fa notori en els circuits de difusió, promoció i comercialització turística.

Què tenim, en definitiva, com ho expliquem i com ho presentem en un entorn com l’actual, summament canviant. A partir d’aquestes dues perspectives complementàries del fenomen patrimonial, la del lloc i la del seus públics, la jornada ha complementat el debat teòric amb la presentació de quatre casos concrets i s'ha clòs, finalment, amb l’establiment d’unes conclusions que permeten entendre millor la situació actual i albirar opcions de futur per possibles vies de treball conjunt entre ambdós sectors.

La jornada “Turisme i patrimoni cultural: confluències”, ha estat organitzada en el marc de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que promou anualment el Consell d’Europa i en el context de la doble commemoració al 2018 de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i de l’Any del Turisme Cultural, i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya - La Pedrera, de l’Agència Catalana de Turisme i amb l’assessorament científic del Màster en Turisme Cultural de la Universitat de Girona.