Horaris generals d'obertura i tancament dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives durant les Festes de Nadal

Per conèixer els horaris generals d'obertura i tancament dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, us heu d'adreçar a la normativa al respecte que és l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre.

A més dels horaris generals, la llei ha establert ampliacions automàtiques de l'horari en determinades èpoques de l'any, el Nadal, el Cap d'Any, la Setmana Santa, les vacances d'estiu, el Carnestoltes, així com durant les festivitats locals o patronals de cada municipi, les revetlles populars o els esdeveniments de caràcter firal.

L'ordre d'horaris al qual ens hem referit fixa un model de màxims, però els alcaldes tenen la competència, dins dels seus termes municipals, d'establir reduccions de l'horari per raons de seguretat i de molèsties pels veïns.

La llei preveu els supòsits especials de perllongament de l'horari màxim de tancament en períodes de vacances i festivitats determinades.

1.- En aquests casos NO CAL demanar autorització:

a) Ampliacions d'horaris en períodes de vacances i en festivitats determinades:

 • (...) Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat de la nit de Cap d'any
 • (...)
 • Amb motiu de les festes locals o patronals de cada municipi.
 • Amb motiu d'altres esdeveniments de caràcter firal, certàmens, exposicions, revetlles populars o anàlegs que hagin estat qualificats com d'interès turístic per l'ajuntament corresponent o per l'òrgan competent de la Generalitat, amb el límit màxim de sis dies per any natural.
  • Bars i restaurants: +30 minuts.
  • Discoteques i sales de festes: +45 minuts.

b) Horari especial per a la nit de Cap d'Any:

 • Bars i restaurants: +60 minuts.
 • Discoteques i sales de festes: +90 minuts.

2.- Situacions especials per a les quals CAL sol·licitar l'autorització:

 • Ampliacions puntuals dels horaris per necessitat d'un espectacle concret.
 • Horaris especials en determinats restaurants i bars:
  • Situats fora del nucli urbà de les poblacions i a les carreteres.
  • Situats als  aeroports, estacions de ferrocarril o altres llocs anàlegs destinats al servei de viatgers.
  • Destinats al servei de les persones treballadores amb horaris nocturns o de matinada.

El titular de l'establiment o organitzador de l'activitat ha de sol·licitar l'ampliació d'horari a la Direcció General d'Administració de Seguretat.