ESADECREAPOLIS: Presentació Pla de Màrketing Turístic de Catalunya 2018-2022

Presentació Pla de Màrketing Turístic de Catalunya 2018-2022
Dijous, 17 de gener · 9.00h
9.00 h Cafè de benvinguda

9.30 h Inauguració
  • Josep F. Valls, catedràtic del Departament de Màrketing d'ESADE, director de l'Aula Internacional d'Innovació Turística

9.45 h Presentació del Pla de Màrketing Turístic de Catalunya 2018-2022
  • David Font, director general de l'Agència Catalana de Turisme

10.30 h Col·loqui

11.00 h Cloenda