Novetats relacionades amb la nova regulació de les contractacions en origen per al 2019

Mitjançant l’ Ordre TMS/1426/2018, de 26 de desembre, es fixa el marc jurídic regulador de les contractacions en origen per a l’any 2019.

A través d’aquesta ordre es busca crear mecanismes que permetin articular vies de migració segura, endreçada i regular, tot amb l’objectiu de generar un impacte positiu en les necessitats del mercat de treball nacional, en certs sectors del qual hi ha mancances no cobertes.

Així, i tenint en compte la informació extreta de l’estat de l’ocupació proporcionada pel Servicio Público de Empleo Estatalen l’àmbit nacional, així com pel Servei d’Ocupació de Catalunya, quan es detectin ocupacions per a les quals no hi ha demanda nacional suficient, adient i disponible, es podrà oferir durant un any aquesta ocupació en origen (a l’estranger) a treballadors que ni es trobin ni resideixin a l’Estat, mitjançant el procediment establert a la pròpia Ordre.

Per últim, l’esmentada norma també estableix una novetat jurídica, consistent en la possibilitat d’atorgar 1.500 visats(xifra que pot ser modificada) de recerca de feina i de tres mesos de vigència, en les condicions determinades a l’article 22 de l’ordre, als fills i nets de persones espanyoles d’origen, d’acord amb la llei d’estrangeria.