Projecte per al foment de la Innovació en els serveis dels Gremis i Associacions d'Hostaleria, Restauració i Turisme (I)