Convocatòria de vaga general – 21 de febrer

Us informem que PIMEC ha rebut la convocatòria de vaga general per part del sindicat CSC Intersindical pel pròxim 21 de febrer de 2019, de 00 h a les 23.59 h. Estem pendents de rebre l’ordre de serveis mínims que ha de dictaminar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Us la farem arribar tan bon punt ens sigui comunicada.

Els motius de la convocatòria es resumeixen en:

  • Derogació de la reforma laboral.
  • Petició de salari mínim interprofessional de 1.200 euros.
  • Pensions mínimes de 1.200 euros.
  • Inspecció de Treball amb recursos suficients.
  • Recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions.
  • Igualtat de gènere en el món del treball i fi de la bretxa salarial.
  • Dotació de recursos suficients per uns serveis públics de qualitat i amb condicions laborals dignes


Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:
Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que el/la treballador/a que secundi la vaga no pot ser substituït/da.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
  • Part proporcional de pagues extres.
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.

Efectes en les cotitzacions
El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.
L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.  

Posicionament de PIMEC
PIMEC recorda que aquesta vaga general només està convocada per un sindicat minoritari i, per tant, no la secunden els sindicats més representatius.